1. <cite id="nveuy"></cite>

   
   
   <cite id="nveuy"></cite>
   <rp id="nveuy"></rp>
  2. carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

   Sverige

   OMVANDLING F?R DIGITALA L?SNINGAR


   Hur f?rbereder du kostnadseffektivt IT-milj?n f?r att f?rutse och tillgodose aff?rsbehoven b?de i dag och i morgon?

   Hur m?ter ditt f?retag de st?ndigt v?xande f?rv?ntningarna hos dagens kunder? V?nd dig till Cognizant. Vi hj?lper dig att f?rnya och modernisera dina centrala appar och din IT-infrastruktur f?r att kunna uppfylla f?retagets ?kande behov – samtidigt som du garanterar h?gsta m?jliga s?kerhetsniv?.

   Med v?r djupa f?rst?else av modern teknik, appar, infrastrukturer, s?kerhet, drift, branschdom?ner och humancentrerad design minskar vi dina omst?llningsrisker medan du f?rbereder dig inf?r framtiden. Vi tar fram och distribuerar enkla och eleganta l?sningar som omvandlar och effektiviserar appar och infrastruktur i optimal hastighet och skala som hj?lper dig att leva upp till det digitala l?ftet f?r ditt f?retag och stimulera tillv?xten.

   L?SNINGAR

   F?RNYA K?RNAN

   N?r f?retag beh?ver mer omfattande och b?ttre gr?nssitt beh?ver du ocks? en h?gre motst?ndskraft och agilitet f?r att kunna konkurrera effektivt. Det inneb?r en f?rnyelse och modernisering av den centrala IT-infrastrukturen och dina appar s? att du kan m?ta kundernas krav och samtidigt hantera riskerna med en ?vergripande omvandling.

   Migrera din IT-milj? s? att du b?ttre kan anv?nda ?ldre och nya appar, inklusive nya funktioner som uppfyller nya aff?rsbehov, bevarar v?rdet av befintliga investeringar och minimerar kostnaderna – b?de idag och imorgon.

   Distribuera molnet som del av din digitala omst?llning f?r att n? aff?rsm?len och ?ka tillv?xten.

   Se till att verksamheten alltid ?r tillg?nglig och tillhandah?ll anpassade gr?nssnitt via flexibla, digitala infrastrukturer och tj?nster.

   Leverera aff?rsresultat som m?jligg?r digital omvandling samtidigt som du optimerar kostnaderna och f?r b?ttre f?ruts?gbarhet.

   Migrera gamla och nya appar och plattformar, inklusive de nya funktioner som beh?vs i verksamheten.

   Vi anv?nder automatisering till att modernisera tekniken p? arbetsplatsen. V?r molncentrerade strategi hj?lper dig att ompr?va hur du kan optimera f?retagets IT, inklusive infrastrukturens grunder: ber?kna strategier f?r lagring, n?tverk och datacenter.

   Uppt?ck nya s?tt att leverera den digitala anv?ndarupplevelse som dagens kunder vill ha.

   Effektivisera backoffice-funktionerna och f?rb?ttra den operativa agiliteten och interaktionen med medarbetarna.

   Anv?nd en helt?ckande strategi d?r h?g kvalitet m?ter h?g hastighet.

   Leverera snabba, helt?ckande och radikala f?r?ndringar och omvandla verksamheten till ett digitalt f?retag.

   Cognizant Softvision erbjuder marknadens mest omfattande digitala produktutvecklingsexpertis f?r skapande av nya produkter och erfarenheter samt f?r omvandling av gamla appar f?r molnet och modernisering av centrala infrastrukturer och plattformar.

   Designa, utveckla och leverera produkter och upplevelser som m?jligg?r digitalcentrerade aff?rsmodeller.

   Inaktuella s?kerhetsl?sningar. Sofistikerade cyberhot. B?ttre efterlevnad. F?r att m?ta dessa och andra s?kerhetsutmaningar kan du inleda ett samarbete med en proaktiv partner som kan f?rutse och neutralisera hot innan de blir verklighet.

   Eliminera svaga punkter i s?kerheten och accelerera innovationen, omvandlingen och tillv?xten.

   I FOKUS

   FAKTABLAD
   F?retagsintegrering i framtiden

   Enligt den h?r rapporten om innovation fr?n 2018 fr?n Forrester Consulting m?jligg?r f?retagsintegrering snabb omkonfigurering av verksamheten i syfte att skapa nya aff?rsmodeller och ekosystem samtidigt som kundupplevelsen och aff?rsverksamheten optimeras kontinuerligt.

   VISA PDF

   DE SENASTE IDéERNA

   NYHETER

   L?S MER OM OSS
   Se alla nyheter fr?n Cognizant

   H?ll dig uppdaterad om vad som h?nder p? Cognizant.


   EVENEMANG

   DATUM ATT KOMMA IH?G
   Se alla Cognizant-evenemang

   Kom och tr?ffa oss p? v?ra kommande evenemang.

   TA F?RSTA STEGET

   Vi hj?lper kunderna genom att se till b?de d?tiden och framtiden. Det ?r ett stort l?fte, men fullt genomf?rbart med dagens omfattande och v?xande digitala funktioner.

   Ta reda p? vad digitala l?sningar kan inneb?ra f?r din verksamhet.

   Please Enter Valid First Name
   Please Enter a Valid Email Address
   Please Enter Valid Company Name
   Please Enter Valid Contact Number
   Please Input the Region
   Please Input the Inquiry Type
   Please Input the SubInquiry Type
   Please Enter A Message

   Thank you for your interest in Cognizant.

   We’ll be in touch soon.