1. <cite id="nveuy"></cite>

   
   
   <cite id="nveuy"></cite>
   <rp id="nveuy"></rp>
  2. carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

   Sverige

   I revolutionens framkant

   ?VERG? TILL DIGITAL TILLVERKNING

   Tillverkningsbranschen ?r en stor bidragande faktor till den globala tillv?xten, s? omvandlingen till ett digitalt f?retag ?r viktig f?r b?de de enskilda tillverkarna –?och ekonomin i stort.

   EN NY MODELL F?R TILLVERKNING


   Tillverkare har en enorm m?jlighet att g?ra innovativa produkter med nya niv?er av personalisering och effektivitet.

   Ny digital kunskap och teknik f?r?ndrar tillverkarnas arbete, fr?n analys och automation till AI. Men ledarskap i den digitala ekonomin kr?ver mer ?n smarta fabriker och integrerade system. Det kr?ver ocks? nya funktioner som g?r det m?jligt att fatta aff?rskritiska beslut grundade p? kontextuella realtidsdata.

   Det ovanst?ende utg?r den h?r erans st?rsta m?jlighet, och Cognizant hj?lper dig att genomf?ra ?verg?ngen p? ett effektivt s?tt.

   V?RA MARKNADSSEGMENT

   FORDON

   Vi hj?lper OEM-leverant?rer och -?terf?rs?ljare (Original Equipment Manufacturer) i fordonsbranschen att driva uppkopplade fordonsekosystem med b?ttre f?rs?rjningskedjehantering och eftermarknadsprocesser.

   INDUSTRIELL TILLVERKNING

   Vi hj?lper tillverkare som arbetar med tung utrustning, uppv?rmning, ventilation, luftkonditionering, kylning, industriutrustning och automationssystem att bygga mer uppkopplade produkter och f?rb?ttra bottenlinjen.

   PROCESSTILLVERKNING

   Tj?nster som hj?lper kunder inom branscher inriktade p? kemikalier, byggmaterial, massa och papper samt gruvdrift att effektivisera processerna och skaffa sig verksamhetsinsyn.

   Blockkedjan i tillverkning: h?gre tillit, l?gre kostnader och smidigare processer

   Tillverkare ser den omv?lvande potentialen hos blockkedjan att effektivisera komplex f?rs?rjningskedjeverksamhet. Men m?nga tillverkare f?rbereder sig inte tillr?ckligt handlingskraftigt inf?r de omvandlande f?r?ndringar som blockkedjan medf?r.

   VISA PDF

   KONSULTTJ?NSTER OCH L?SNINGAR

   V?rt team av h?ngivna f?retagskonsulter ser till att kunder inom tillverkning f?r de aff?rsresultat som de f?rv?ntar sig fr?n sina teknikinvesteringar och digitala program.

   • Utleveranslogistiska l?sningar f?r tillverkare av originalutrustning i fordonsindustrin

    V?ra utleveranslogistiska (OBL) l?sningar hj?lper kunderna att omvandla sina OBL-processer till en k?lla av konkurrensf?rdelar. V?ra l?sningar t?cker OBL-processens informationsfl?den och fysiska fl?den och m?jligg?r noggrann ?vervakning och realtidsber?kning av nyckeltal (KPI). Vi arbetar med hela OBL-v?rdekedjan och tillh?rande IT-applikationer samt -infrastruktur.

    L?S MER
   • L?sningar f?r uppkopplade bilar

    Car360 ?r v?r l?sningssvit f?r uppkopplade bilar. Vi erbjuder digitala livsstilsapplikationer f?r en personlig varum?rkes- och bilupplevelse. Car360 innefattar b?de on-board- och off-board-applikationer f?r personlig anv?ndning och fordonshantering. Kraften i Car360 ligger i f?rm?gan att integrera digital teknik som fordonstelematik, givare, mobilitet, sociala medier, molninfrastruktur och analys av stora datam?ngder.

   • F?ltservicehantering f?r industriella tillverkare

    Vi erbjuder tillverkare helhetsl?sningar f?r hantering av f?ltservice, vilket garanterar tj?nsteleveranser som fungerar fr?n b?rjan samt effektiv servicepersonaladministration. Vi hj?lper kunderna att ?verg? fr?n traditionell utrustningsf?rs?ljning till en tj?nsteleveransbaserad aff?rsmodell som bygger p? digital teknik. Vi har ?ven ett plug-and-play-erbjudande som ger tillverkare f?ltservicefunktioner med hj?lp av Cognizants immateriella r?ttigheter.

   • REACH – efterlevnadsramverk f?r tillverkare av kemikalier

    iREACH ?r Cognizants egenutvecklade l?sning som hj?lper processtillverkningskunder att efterleva EU:s REACH-regleringar (registrering, utv?rdering, auktorisation och restriktion av kemikalier) genom att bygga en informationsbas fr?n befintliga f?retagsapplikationer och v?gleda anv?ndare genom REACH-faser med inbyggda konfigurerbara arbetsfl?den.

   DE SENASTE IDéERNA

   Nyheter


   Evenemang

   DATUM ATT KOMMA IH?G
   Se alla Cognizant-evenemang

   Kom och tr?ffa oss p? v?ra kommande evenemang.

   TA F?RSTA STEGET

   Vi hj?lper kunderna genom att se till b?de d?tiden och framtiden. Det ?r ett stort l?fte, men fullt genomf?rbart med dagens omfattande och v?xande digitala funktioner.

   Ta reda p? vad digitala l?sningar kan inneb?ra f?r din verksamhet.

   Please Enter Valid First Name
   Please Enter a Valid Email Address
   Please Enter Valid Company Name
   Please Enter Valid Contact Number
   Please Input the Region
   Please Input the Inquiry Type
   Please Input the SubInquiry Type
   Please Enter A Message

   Thank you for your interest in Cognizant.

   We’ll be in touch soon.